Välkommen till Gripsholmsföreningen

 

Välkommen till Gripsholmsföreningens officiella hemsida. Här kommer vi att publicera nyheter om slottet och föreningens verksamhet och andra evenemang som föreningen anordnar för dess medlemmar. Om ni som är medlemmar har synpunkter eller frågor rörande innehållet på vår webbplats så kan ni enkelt meddela er via vårt kontaktformulär under rubriken "Kontakt".

 

Nu finns mötesprotokollet att hämta i entrén på Gripsholm för den som önskar.

Du kan även ladda hem protokollet från 2019-05-25 här.

Varmt välkommen och mycket nöje!

Gripsholmsföreningens historia och verksamhet

 

Gripsholms Slott började byggas av riksdrotsen Bo Jonsson Grip för mer än 600 år sedan. Genom arv blev byggnaderna Gustav Vasas personliga egendom. Han lät riva klostret Pax Mariae och återanvände materialet från dess murar till en omfattande nybyggnation och det var så Gripsholms Slott fick huvuddragen av sitt nuvarande yttre. Gustav Vasa började bygga sitt Gripsholm år 1537 men under seklens gång har slottet byggts om och till flera gånger, mest genomgripande under Gustav III tid. Han lät bland annat inreda den magnifika slottsteatern.

 

Gripsholms Slott har varit och är fortfarande ett Kungligt Slott, förvaltat av Statens Fastighetsverk och Ståthållarämbetet. Under 1800-talet övergick slottet stegvis till att användas snarare till museala verksamheter än till Kunglig bostad. Sedan år 1822 är Gripsholms Slott officiellt säte för Svenska Statens Porträttsamling. För den museala verksamheten svarar Nationalmuseum och Kungliga Husgerådskammaren.

 

Gripsholm ”återupptäcktes” under senromantiken av historie- och arkitekturintresserade svenskar som år 1889 bildade en Gripsholmsförening med syfte att restaurera den märkliga byggnaden och så långt som möjligt återställa den i ursprungligt skick. Föreningens initiativ medförde bland annat att kung Oscar II:s intresse väcktes för projektet och han gav också sitt ekonomiska stöd för en stor restaurering som blev färdig år 1900. Nu tyckte medlemmarna att föreningen nått sitt syfte och den upplöstes år 1903.

 

År 1937 bildas en ny förening kallad ”Gripsholmsföreningen av 1937”, för att organisera slottets 400-års jubileum. Den här gången upphörde inte föreningen efter fullgjort värv, i stället påtog man sig nya uppgifter, som också fastställdes i en ny stadga. Där anges att föreningens uppgift är:

 

”Att främja Gripsholms Slott och dess samlingars fortbestånd och förkovran. Dessutom skall föreningen genom publikationer och på annat sätt, sprida och fördjupa intresset för slottet”.

Gripsholmsföreningens verksamhet idag

 

Förutom att samla föreningens medlemmar till årsmöte, höstmöte samt andra evenemang bekostar vi också, ur föreningens kassa, så kallade hedersporträtt av framstående svenskar. Det har efterhand blivit mer än 100 porträtt och antalet växer. På Gripsholm finns idag exempelvis porträtt av Benny Andersson, Ingmar Bergman, Birgit Nilsson, Dag Hammarskjöld och Olof Palme. År 1985 donerade föreningen den stora målningen av Kungafamiljen som hänger i slottets entré. Föreningen stöder också andra angelägna projekt som främjar ”slottets och dess samlingars bestånd och förkovran”. Bland annat är Kungliga Husgerådskammaren ofta återkommande mottagare av bidrag till olika typer av renoveringar.

 

Händer på Gripsholm

 

En mängd aktiviteter presenteras under året på slottet. Allt från intressanta föredrag till händelserika dagar där barn står i fokus.

 

Se mer på aktuelltsidan på www.gripsholmsslott.se.