Kära vänner i Gripsholmsföreningen!

Den pågående coronapandemin påverkar oss alla på olika sätt. Även Gripsholmsföreningens verksamhet berörs av de restriktioner för möten som nu gäller. Det årsmöte som vi hade planerat till den 5 juni tvingas vi därför skjuta på framtiden på obestämd tid.

Styrelsen har lagt in ett extra styrelsemöte i juni månad. Då bestämmer vi hur årets årsmöte ska genomföras. I bästa fall kan vi träffas till ett fysiskt, men coronasäkert, möte någon gång efter sommaren. I annat fall får vi liksom under 2020 genomföra ett digitalt årsmöte.

Vi återkommer så snart vi vet hur årsmötet kan genomföras.

 

Med vänlig hälsning,

Beatrice Ask

Ordförande

 

 

Startsidan