Hedersporträttsamlingen

Genom att klicka på understrukna namn får man se porträttet

År
Porträtterad

Konstnär
Teknik
1959
Hammarskjöld, Bo
Landshövding
1891-1974
Fritiof Schüldt
Olja på duk
1960
Björling, Jussi
Operasångare
1911-1960
Carl Gunne
Olja på duk
1960
Crafoord, Clarence
Professor
1899-1984
Fritiof Schüldt
Olja på duk
1960
Hesselgren, Kerstin
Yrkesinspektris
1872-1962
Bo Beskow
Olja på duk
1961
Curman, Sigurd
Riksantikvarie
1879-1966
Arne Cassel
Olja på duk
1961
Söderlund, Gustaf
Bankdirektör
1890-1979
Axel Nilsson
Olja på duk
1961
Lindberg, August
Ordförande i LO
1885-1966
Axel Nilsson
Olja på duk
1961
Waldenström, Martin
Industriman
1881-1962
David Tägtström
Olja på duk
1962
Enström, Axel
Direktör
1893-1977
David Tägtström
Olja på duk
1962
Olivecrona, Herbert
Professor
1891-1980
Lasse Johnsson

Olja på duk
1962
Erlander, Tage
Statsminister
1901-1985
Hilding Linnqvist
Olja på duk
1962
Johansson, Albin
Dir i Koop. Förb.
1986-1968
Helmer MasOlle
Olja på duk
1962
Ahlberg, Alf
Författare, rektor
1892-1979
Arne Cassel
Olja på duk
1963
Gabrielsson, Assar
Dir. i Volvo
1891-1962
William Fleetwood
Olja på duk
1963
Nilsson, Birgit
Operasångerska
1918-2005
Lasse Johnsson
Olja på duk
1964
Ohlin, Bertil, parti-ledare för Folkpartiet
1899-1979
Fritiof Schüldt

Olja på duk
1964
Undén, Östen
Utrikesminister
1886-1974
Arne Cassel
Olja på duk
1964
Rosenberg, Hilding
Tonsättare
1892-1985
Reinhold Ljunggren
Olja på duk
1964
Sandler, Richard
Statsminister
1884-1964
Bo Beskow
Olja på duk
1964
Taube, Evert
Författare, kompositör
1890-1976
Reinhold Ljunggren
Olja på duk
1964
Throne-Holst, Henning
Dir. i Marabou
1895-1980
Alf Rolfsen
Olja på duk
1965
Wallenberg, Jacob och Marcus, Bankdir.
1892-1980
1899-1982
David Tägtström
Olja på duk
1965
Jung, Helge
Överbefälhavare
1886-1978
David Tägtström
Olja på duk
1965
Tiselius, Arne
Professor, biokemist
1902-1971
William Fleetwood
Olja på duk
1966
Gjöres, Axel
Generaldir.
1899-1979
Lasse Johnsson
Olja på duk
1966
Fåhreus, Robin
Professor
1888-1968
Hugo Zuhr

Olja på duk
1966
Jorpes, Erik, Professor i
medicinsk kemi
1894-1973
Reinhold Ljunggren

Olja på duk
1966
Hedlund, Gunnar, parti-ledare för Centerpartiet
1900-1989
Bertram Schmiterlöw
Olja på duk
1967

Schwartz, Sven
Dir.
1891-1976
David Tägtström
Olja på duk
1967

Wehtje, Ernst
Dir.
1891-1972
David Tägtström

Olja på duk
1968
Myrdal, Alva ambassdör och Gunnar statsråd
1902-1986
1898-1987
Sven Ljungberg
Olja på duk
1968
Kugelberg, Bertil
Dir. för SAF
1900-1991
Fritiof Schüldt
Olja på duk
1968
Andersson, Ingvar
Riksarkivarie
1899-1974
Reinhold Ljunggren
Olja på duk
1969
Geijer, Arne
LO:s ordförande
1910-1979
Bo Beskow
Olja på duk
1969
Strand, Axel
1:e vice talman
1893-1983
William Fleetwood
Olja på duk
1969

Älmeby, Harry
Överdirektör
1899-1970
Lasse Johnsson
Olja på duk
1969
Ericsson, John
Statsråd
1907-1977
Sven Ljungberg
Olja på duk
1969
Jerring, Sven
Radioman
1895-1979
Reinhold Ljunggren

Olja på duk
1971
Sträng, Gunnar
Finansminister
1906-1992
Lasse Johnsson
Olja på duk
1971
Sköld, Per Edvin
Försvarsminister
1891-1972
Lasse Johnsson
Olja på duk
1971
Hjalmarsson, Jarl. Parti-ledare för Högerpartiet
1904-1993
Arne Jones
Skulptur i keramik
1973

Nilsson, Alice Babs
Hovsångerska
1924-2014
Stellan Mörner
Olja på duk
1973
Sehlstedt, Ossian
Landshövding
1904-1983
Ryno Frieberg
Olja på duk
1973

Edenman, Ragnar
Ecklesiastikminister
1914-1998
Harald Lindberg
Olja på duk
1974
Lamm, Uno
Dir, i ASEA
1904-1989
Sven Ljungberg
Olja på duk
1974
Adolphson, Edvin
Skådespelare
1893-1979
Kjell Löwenadler
Olja på duk
1975
Tidblad, Inga
Skådespelerska
1901-1975
Johannes Snellman
(kop.)
Teckning i blyerts
1975
Lewerentz, Sigurd
Arkitekt
1885-1975
Karl-Erik-Olsson
Fotografi
Pigmentkopia
1975
Danielsen, Nils
Bruksdisponent
1889-1978
Lasse Johnsson
Olja på duk
1976
Siegbahn, Manne
Professor, fysiker
1886-1978
William Fleetwood
Olja på duk
1977
Johnson, Eyvind
Författare
1900-1976
Gustaf Nordahl
Skulptur i brons
1978
Wohlfart, Sixten,chef Domnarvets järnverk
1899-1979
William Fleetwood

Olja på duk
1978
Allard, Henry
Talman
1911-1996
William Fleetwood
Olja på duk
1978
Ericson, Stig H:son
Amiral
1897-1985
Lasse Söderberg
Olja på pannå
1979
Arvidsson, Stellan
Fil.dr.
1902-1997
Peter Dahl
Olja på duk
1979
Sahlström, Erik
Riksspelman
1912-1986
Lars Huck Hultgren
Olja på duk
1979
Engkvist, Olle
Byggmästare
1889-1969
San Uhrdin
Olja på duk
1980
Engellau, Gunnar
Dir. i Volvo
1907-1988
Gudmar Olovsson
Skulptur i brons
1980
Cullberg, Birgit
Koreograf
1908-1999
Willy Gordon
Skulptur i bron
1982
Ehrling, Sixten
Dirigent
1918-2005
Torsten Bergmark
Olja på duk
1982
Karlsson, Nils /Mora-Nisse, skidlöpare
1917-2012
Mats Ergon
Olja på duk
1982
Thorson, Inga
Statsekreterare
1915-1994
Birgit Broms
Olja på duk
1983
Fogelström, Per Anders
Författare
1917-1998
Stig Claesson
Olja på duk
1984
Linder, Erik Hjalmar
Prof. litteraturvetare
1906-1994
Ulf Gripenholm
Olja på duk
1986
Bohman, Gösta, parti-ledare för Moderata samlingspartiet
1911-1997
Lars Grandin
Olja på duk
1986
Lindgren, Astrid
Författare
1907-2002
Tommy Östmar
Olja på duk
1989
Bergman, Ingmar
Regissör
1918-2007
Birgit Broms
Olja på duk
1991
Edberg, Rolf
Landshövding
1912-1997
Stig Olsson
Akvarell på papp
1991
Kulle, Jarl
Skådespelare
1927-1997
Reinhold Ljunggren
Olja på duk
1991
Helén, Gunnar, parti-ledare för Folkpartiet
1918- 2002
Reinhold Ljunggren
Olja på duk
1992
Ericson, Eric
Prof. Körledare
1918-2013
Ingrid Rosell-Lindahl
Olja på duk
1993

Werthén, Hans
Dir. i Electrolux
1919-2000
Sven Ljungberg
Olja på duk
1993
Fälldin, Torbjörn, parti-ledare för Centerpartiet,
statsminister
1926-2016
Anders Åberg
Skulptur i trä
1994
Henriksson, Alf
Författare
1905-1995
Eva Gehlin-Berg
Olja på duk
1994
Lagercrantz, Olof
Författare
1911-2002
Birgit Broms
Akryl
1994
Söderström, Elisabeth
Hovsångerska
1927-2009
Zoia Lagerkrans
Olja
1995
Ström, Ingmar
Biskop
1912-2003
Stig Claesson
Olja på duk
1995
Nordahl, Gunnar
Fotbollspelare
1921-1995
Pontus Ljungberg
Olja på duk
1995
Erskine, Ralph
Arkitekt
1914-2005
Marilyn Gierow
Brons
1996
Gyllensten, Lars
Författare
1921-2006
Bo Larsson
Olja på duk
1996
Frostensson, Anders
Författare, kyrkoherde
1906-2006
Karin Lidman-Frostensson
Olja på duk
1997
Lönnroth, Erik
Professor, historiker
1910-2002
Ernst Billgren
Olja på pannå
1997
Blom, Birgitta
Hovrättspresident
1929-2012
Bo Larsson
Olja på polytoile
1998
Nyrén, Carl
Arkitekt
1917-2011
Åke Pallarp
Bemålat skåp av trä
1998
Lidholm, Ingvar
Tonsättare, professor
1921-2017
Lenny Clarhäll
Trä, blandteknik
1998
Ramel, Povel
Förf. musiker, estradör
1922-2007
Einar Kihlman
Olja på duk
1999
Alfvén, Hannes
Professor, fysiker
1908-1995
Einar Kihlman
Olja på duk
1999
Åström, Sverker
Ambassadör
1915-2012
Sam Westerholm
Brons
2000
Alfredsson, Hans 
Författare
1931-2017
Stig Claesson
Olja på duk
2001
Ekman, Kerstin
Författare
1933-
Bo Larsson
Olja på polytoile
2002
Magnusson, Christina
Röda Korset v. ordf
1943-
Hans Hammarskiöld
Fotografi
2003
Alhanko, Anneli
Premiördansös
1953-
Olle Hamngren
Olja på duk
2004
Nilsson, Lennart
Fotograf
1922-2017
Irving Penn
Fotografi
2005
Andersson, Benny
Kompositör
1946-
Birgit Broms
Olja på duk
2006
Tranströmer, Tomas
Författare
1931-2017
Hans Gedda
Fotografi
2007
Johnson, Antonia Ax:son Företagsledare
1943-
Elisabeth Ohlson-Wallin
Fotografi
2008
Ahlenius, Inga-Britt 
Generaldirektör
1939-
Denise Grünstein
Fotografi
2009
Lönnebo, Martin 
Biskop
1930-
Julia Peirone
Fotografi
2010
Kamprad, Ingvar 
Entrprenör
1926- 2018
Thomas Wågström
Fotografi
2011
Osten, Suzanne 
Regissör
1944-
Annika von Hausswolff
Fotografi
2012
Theodor Kallifatides 
Författare
1938-
Sanna Sjöswärd
Fotografi
2013 Hans Blix
Utrikesminister
1928- Peter Linde Brons
2014 Mats Ek 
Koreograf, regissör
1945- Lesley Leslie-Spinks Fotografi
2015 Hedi Fried 
Författare
1924- Sanna Sjöswärd Fotografi
2016 Barbro Osher 
Mecenat
1940- Thron Ullberg Fotografi
2017 Göran Persson
statsminister, ordförande för Socialdemokratiska Arbetarepartiet
1949- Olle Hamngren Olja på duk
2018 Bodil Jönsson
Fysiker
1942- John Paticny Olja på duk
2019 Ingegerd Råman
Professor och formgivare
1943- Bruno Ehrs Fotografi